ALMAN DİLİ KURSLARI

Qısa müddətli alman dili kurslar
Qısa müddətli alman dili kurslar 2-12həftə müddəti əhatə edir.Kursa başlamaq üçün alman dilindən səviyyə imtahanı keçirilir və nəticəyə uyğun olaraq proqramlar keçrilir.Kursu bitirdiyniz səviyyədə sertifikat verilir. Alman dili A1səviyyəsindən C1 səviyyəsinə qədər olan

 

Uzun müddətli alman dili kursları
Uzun müddətli alman dili kursları ən azı 13 həftə və daha çox müddəti əhatə edir. Bu kateqoriya kurslar üçün milli vizaya müraciət olunur və Almaniyada müraciətçinin adına hesab açılaraq lazım olan məbləğ (7958 yevro) köçrülür.Uzun müddətli kursları Almaniyada olduğunuz müddətdə artıra bilərsiniz. Bu kurslar Almaniyanın bir çox şəhərlərində təşkil oluna bilir.