İNGİLİS DİLİ KURSLARI

İngilis dili kursları 4 həftədən 12 həftəyə davam edir.Kursa başlamazdan əvvəl hər bir müraciətçinin ingilis dili səviyyəsi təyin edilir və ona uyğun şəkildə siniflərə yerləşdirlir.Kursu bitirən müraciətçilər sertifikatlarla təltif edilir.