YERLƏŞDİRMƏ

Müraciətçi təyin edilmiş nümayəndə tərəfindən qarşılandıqdan sonra yaşayış üçün əvvəlcədən müəyyən olunmuş yerə çatdırılır.Müraciətçiyə həmçinin şəhər,nəqliyyat,universitet və s, haqqında ətraflı məlumat verilir. Hər hansı bir yardıma  ehtiyac olduğu halda lazımı köməklik edilir.