REZİDENTURA TƏHSİLİ

Tibbi təhsilin master pilləsi sayılan Rezidentura təhsilini Almaniyada həyata keçirmək üçün müəyyən şərtlər vardır. Bunun üçün təhsil aldığınız universitetin Alman dövləti tərəfindən tanınması əsas şərtlərdən biridir.Daha sonrakı mərhələdə müraciətçi təyin edilmiş klinikaların birində 1 illik treyninq proqramı keçir və sonda imtahan vererək universitetlərin birində rezidentura təhsilinə başlaya bilir.Tədris alman dilindər aparılır və TestDAF və ya DSH sertifikatı qəbul üçün tələb olunur.