TƏLƏBƏLƏRİMİZ

Novruz Rzazadə-Tandem Hamburg
Muxtar Zeynalov-Hartnackschule Berlin
Maral Zeynalova-Hartnackschule Berlin
Mətanət Məmmədli-Heidelberg University
Xəyal Qasımlı-Leipzig University
Elmar İdrisov- University Halle-Wittenberg

Könül Əhmədova- Philipps- Universitat Marburg
Rashad Huseynov- Hartnackschule Berlin