YAY DÜŞƏRGƏLƏRİ

Almaniyada yay düşərgələri 8-17 uşaqların həm dil biliklərini inkişaf etdirmək həmdə,dünyagörüşlərini artırmaq məqsədi ilə nəzərdə tutulmuşdur.Düşərgə proqramları alman və ingilis dillərində təşkil edilir və əsasən yay aylarını əhatə edir.